autoretry

  1. P

    Globe TM Switch free offers autoretry(xml updated)one hit activate

    Nangangawit na ba kamay mo sa kakamanual accept ng free or paid offers ni switch? Pagkatapos nag eerror pa ng paulit-ulit? Ito ang para sa iyo, xml ni Tasker. Autoretry ng free offers at paid offers. A.K.A. One Hit Activate per offer. NOTE: Manual pa rin ang pag accept ng offers, mag autoretry...
Top