alamat ng wifi

  1. B

    Stories Alamat ng wi-fi

    Alamat ng Wifi - router 25 taon na rin ang nakakalipas simula ng naimbento ang unang wifi router.Pero lingid sa kaalaman ng lahat, bago pa man naimbento ang unang wifi router ay nakakagamit na ng wi-fi ang mga tao. At ito ay sa pamamagitan ni Jollibee. Nakakatawa man isipin subalit bago pa...
Top