ability

  1. Y

    Help About clairvoyance

    Mga ka-PHC, may tanong ako. Sa mga familiar tungkol sa "Clairvoyance"....masama ba talaga ito? or another set of Extraordinary gift ito na pwede rin magamit sa kabutihan?
  2. L

    Trivia Clueless abilities

    :)find yours!!!
Top