21 tips

  1. P

    21 tips para maganda ang pamumuhay

    1)Makipag kamay nang mahigpit 2)Ugaliing tumingin sa Mata ng iyong kausap. 3)Kumanta habang naliligo 4)Kapag makikipag suntukan, tiyaking ikaw unang makakasuntok. at siguraduhing malakas Kang sumuntok . 5)Magtago ng Sekreto 6)Maging matapang o kahit magkunwaring Mata pang any way, no one...
Top