13th month

  1. P

    Help 13th Month Pay for New Phone? (Suggestions)

    Mga ka-phc pabulong naman ng abot kayang 13th month pay na phone 😂 katuwaan narin, thanks po in advance.
Top